Zveřejňujeme odpověď primátora města na email "Dotažení záchrany Myslivny do konce" (email zveřejněn zde https://vtp.ostrava.cz/aktuality/44-dotazeni-zachrany).

Dobrý den,

děkuji za Váš mail. Předně Vás chci ujistit, že v plném rozsahu platí a je naplňována naše dohoda a veřejně vyslovený závazek, že práce na projektu VTP na Myslivně budou pozastaveny.

Na druhé straně se záležitosti ohledně alternativního umístění tohoto projektu do jiné lokality dosud neposunuly do fáze, ve které bychom mohli definitivně rozhodnout o zrušení lokality Myslivna a zahájit případně kroky ke změně Územního plánu. Jak jsem Vás již informoval dříve a jak také zaznělo na loňském jednání zastupitelstva města k tomuto tématu, kterého jste se zúčastnil, tak proveditelnost projektu v alternativní lokalitě může s jistotou potvrdit až platně vydané územní rozhodnutí.

V opačném případě bych vystavil zastupitele města riziku nehospodárného nakládání s veřejným majetkem s reálnou trestní kvalifikací, nakolik definitivní zrušení projektu Myslivna a změna ÚP bez jistoty alternativního umístění implikují jednak odpis vynaložených několikamiliónových částek na dosavadní projektovou přípravu, druhak i “znehodnocení” pozemků změnou jejich druhu a určení. Takový postup nemohu zastupitelům poctivě doporučit.

Informuji Vás však, že v přípravě alternativního umístění projektu “Rozšíření VTPO” rozhodně nezahálíme. Zastupitelstvo města na svém zasedání tento týden (11.4.) rozhodlo o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem jsou právě ty pozemky v oblasti mezi Novou Karolínou a DOV, na kterých chceme předmětný projekt umístit. Jednání o smlouvě byla i s ohledem na právní a ekonomickou situaci vlastníka pozemků, společnosti Vítkovice a.s., poměrně složitá a zdlouhavá. Již v loňském roce byla přitom vypracována urbanistická studie, která “Rozšíření VTPO” do této lokality zasazuje. Současně se snažíme zajistit financování pro tento projekt, kdy se jako reálná varianta jeví jeho zařazení do programu Re:start.

Mám proto za to, že není důvod se obávat rizik, které naznačujete.

Děkuji za pochopení,

Tomáš Macura 

Primátorovi města byl 6.4.2018 doručen tento email. Odpověď pana primátora je zveřejněna zde https://vtp.ostrava.cz/aktuality/45-odpoved-dotazeni-zachrany.

Vážený pane primátore,

rádi bychom se na Vás znovu obrátili ve věci porubské Myslivny. Důvody, proč tak v tuto chvíli činíme, jsou především dva.

Prvním z nich je skutečnost, že se nás při různých příležitostech stále ptají lidé, jaká je situace. Naposledy se nám to stalo 27. března při setkání občanů v rámci ankety Porubské desatero, kde lidé v sále prohlasovali Myslivnu na třetí místo z problémů, které je v Porubě nejvíce zajímají. Vzhledem k tomu, že práce na projektu VTP na Myslivně jsou přerušeny a nic akutně nehrozí, nás to samotné překvapilo.

Druhým jsou pak blížící se komunální volby. V posledních třech letech jsme se mohli spolehnout na Vaše slovo, že Myslivně až do vyjasnění celého projektu VTP nic nehrozí. Protože však nikdo s jistotou nemůže předvídat situaci po volbách, vnímáme jisté riziko, co bude po nich. Zda lukrativní pozemky na Myslivně někoho nezlákají k myšlence na stavbu obchodního centra či milionářské čtvrti.

Jsme přesvědčeni, že během těch tří let, které se už celá kauza táhne, byla dostatečně prokázána proveditelnost VTP v jiných lokalitách. Tato skutečnost jde ruku v ruce s vrácením dotace na vybudování infrastruktury pro VTP na Myslivně a transformací stávajícího VTPO na MSIC, které ve své strategii rozvoje již s využitím Myslivny nepočítá.

S ohledem na tyto skutečnosti bychom Vás a zastupitele Magistrátu rádi požádali o nezbytný poslední krok, kterým byste kauzu porubské Myslivny dotáhli do zdárného konce.

Tím je znovu-projednání a schválení žádosti MO Poruba o změnu územního plánu, která by zaručila zachování Myslivny jako klidové a rekreační oblasti i pro budoucí generace.

Věříme, že podzimní volby jsou dosud ještě dostatečně daleko a zbývá tak potřebné množství času, jak k technickému provedení celé věci, tak k vyhnutí se situaci, kdyby se Myslivna stala předmětem předvolebního boje.

Předem děkujeme za zvážení naší žádosti.

Za Lesopark Poruba

Ing. Martin Bobek

 

Zastupitelé města Ostravy dne 1.3. 2017 na svém zasedání odsouhlasili přerušení přípravy a realizace projektu „Rozšíření areálu VTP Ostrava 1.etapa“, což pro Ostravu znamená oficiální pozastavení dalšího postupu v původně zvažované lokalitě U Myslivny.

Zastupitelé odhlasovali přerušení přípravy rozšíření VTP v této lokalitě a zároveň nesouhlasili se změnou územního plánu, který požadoval městský obvod Ostrava-Poruba.

Důvodem zamítnutí žádosti městského obvodu je, že stále ještě nemáme definitivní jistotu, že se podaří v rámci města vyhledat alternativní lokalitu pro umístění projektu rozšíření Vědeckotechnologického parku. Změna územního plánu pro Myslivnu by současně znamenala znehodnocení pozemků, které v této lokalitě vlastní jak město, tak soukromí majitelé. Toto znehodnocení by pro město znamenalo ztrátu řádově 80 milionů korun, pro soukromé subjekty až 60 milionů korun. Tuto ztrátu by samozřejmě někdo musel nahradit,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura.

Zastupitelstvo města současně rozhodlo o přerušení příprav na realizaci projektu rozšíření Vědeckotechnologického parku v lokalitě Myslivna.

Obě tato rozhodnutí mají společného jmenovatele, nejprve musíme mít jistotu, že na území města existuje lokalita, ve které se dá tento projekt zrealizovat. Odpověď by mohla přinést i v těchto dnech zadaná urbanistická studie pro oblast mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovic, kde si ten park já osobně dovedu představit,“ dodal primátor T. Macura.

Výsledky studie by mohly být známy přibližně za půl roku.