V roce 1990 měla Ostrava 330 tisíc obyvatel a toto číslo v následujících letech trvale klesá. V současné době má severomoravská metropole zhruba 290 tisíc obyvatel, a pokud se trend vylidňování nepodaří alespoň zpomalit, za patnáct let zde bude žít o dalších cca 30 tisíc lidí méně. Mezi hlavní důvody, proč lidé z Ostravy odcházejí, patří nedostatečná nabídka pracovních míst a znečištěné životní prostředí. Projekt rozšíření VTP představuje jednu z cest, jak tuto neuspokojivou situaci řešit.

 

Přilákání nových investorů a vznik pracovních míst

Cílem projektu rozšíření VTP je vytvořit v Ostravě podmínky pro příchod firem, které se zabývají moderními technologiemi. Jedná se o obory s vyšší přidanou hodnotou, v nichž funguje silný multiplikační efekt – jedno nově vytvořené pracovní místo může podpořit vznik několika dalších pracovních míst v navazujících oborech. V první etapě projekt počítá se vznikem až dvou tisíc pracovních míst. Nutno podotknout, že rozšíření VTP přispěje k rozvoji zaměstnanosti v odvětvích šetrných k životnímu prostředí, což průmyslem poznamenaná Ostrava velice potřebuje.

 

Stávající VTP pro budoucí rozvoj Ostravy nebude stačit

Vědecko-technologický park již funguje v Ostravě-Pustkovci. Jeho rozloha 10 ha však pro budoucí rozvoj Ostravy nedostačuje. Navíc se stávající VTP zaměřuje především na podporu vývojových a inovativních firem ve fázi start-up, popř. do určité fáze jejich existence (zpravidla do 3-5let). Zastoupení již zavedených (a tedy nepodporovaných) firem není jeho hlavním cílem. Jinými slovy stávající VTP představuje základnu především pro nově vznikající firmy, zatímco cílem projektu rozšíření VTP je vybudovat základnu pro zavedené firmy. Cílem projektu je tak vytvořit nové plochy, které by potenciálním investorům mohly být v budoucnu nabízeny. Pro svůj rozvoj Ostrava potřebuje oba typy těchto firem.

soucasny vtp

Město v minulém roce dostavělo v lokalitě stávajícího parku dvě nové budovy, které by měly sloužit pro výše uvedené účely (Multifunkční budovu III a MFB IV). Zatímco nově založené firmy, které do VTP parku míří, mají výraznou slevu na nájmu kancelářských prostor a přístupu k vybavení, zavedené firmy hradí tržní nájem. Právě interakcí mezi oběma typy firem je dosahován potřebný inovační potenciál. Fotografie nových budov najdete zde.

Poptávka soukromých investorů po plochách v blízkosti univerzity

V nedávné minulosti rovněž byla v areálu postavena soukromým investorem nová budova společnosti VAE PROSYS. V září 2015 získala další pozemky v areálu pro své rozšíření společnost ELCOM a v tuto chvíli jedná město s dalším českým investorem na odprodeji pozemků v lokalitě, který požaduje pozemky ve VTP právě díky blízkosti univerzity.

Kromě výše uvedených soukromých investorů zde působí ještě společnost INGETEAM, a.s.

Jaká je obsazenost budov ve správě městské společnosti VTPO?

Z hlediska obsazenosti nových i stávajících budov VTPO poskytujeme zde vyjádření ředitele společnosti VTPO k aktuálnímu stavu.

Primator obsazenost1  Primator obsazenost2 

Z celkové rozlohy původního areálu je tak patrné, že pokud se město chce do budoucna co nejvíce orientovat na nové technologie a inovace a nabídnout investorům nové plochy v blízkosti univerzity, bude muset realizovat projekt rozšíření VTP.

 

Rozvoj vysokého školství, vědy a výzkumu

Vědecko-technologické parky jsou založeny na úzké spolupráci univerzit a firem. Díky tomu umožnují výměnu zkušeností a poznatků mezi studenty a akademickými pracovníky na straně jedné a odborníky z praxe na straně druhé. Z této symbiózy těží jak samotné vysoké školy, tak studenti, kteří získávají zkušenosti zvyšující jejich uplatnění na trhu práce.

Ve videu z roku 2013 hovoří rektor VŠB-TUO, prof. Ing. IVO VONDRÁK, CSc., o tom, proč je VTP důležité.