Součástí navržené změny tehdejšího územního plánu byl i požadavek městského obvodu  Poruba a jeho občanů na využití lokality pro rodinnou zástavbu, který se projevil kompromisním řešením, které mění některé z pozemků orné půdy na pozemky pro individuální bydlení. Dle požadavku obvodu tak byly některé pozemky rovněž změněny a jsou v tuto chvíli určeny k individuální výstavbě.

Kromě toho projektanta Rozšíření VTP kontaktoval projektant nových řadových domků s cílem koordinovat oba projekty mezi sebou.

Je s podivem, že o této změně se nemluví a nikomu z občanů Poruby nevadí.

rodinna zastavba