Na tomto místě budeme postupně zveřejňovat vyjádření těch, kteří podporují rozšíření VTP do lokality Myslivna.

 

13.12.2016

E-mail občana z MO Poruba:

Dobrý den,

přes nesouhlasný postoj Poruby se mi to neříká snadno, ale já rozšíření Vědecko-technologického parku v lokalitě Myslivna v Porubě naopak chci. Lidé by si měli uvědomit, že by nešlo o ničení přírody, ale rozvoj města.  Vědecko-technologický park se musí rozšířit! Já chci, ať se začne stavět rozšíření Vědecko-technologického parku na Myslivně v Porubě. Ať se Porubané podívají do jiných měst České republiky a uvidí, že Ostrava má nejvíc stromů ze všech měst. Ani Praha, Brno či Plzeň nemá zdaleka tolik stromů, co Ostrava. Chce snad Poruba bydlet přímo v lese? Prosím, jak je libo, ať se Porubané seberou a táhnou do lesa!!! Když nechtějí rozšíření Vědecko-technologického parku. Já chci rozšíření  Vědecko-technologického parku na Myslivně! A to jsem taky z Poruby.

Děkuji za pozornost. A krásný den přeji,snad ti odpůrci stavbu nepřekazí – držím palce.

 

7.1.2016

Vyjádření Libora Korby, programového ředitele pro Ostravu a Českou republiku CGI, k podpoře projektu Rozšíření VTPO.

„Rozhodnutí otevřít pobočku CGI ve Vědecko-technologickém parku se odvíjí od samotného strategického záměru a koncepce budovaní našich nových týmů v Ostravě. Vedle zkušených odborníků tady chceme dávat více prostoru mladým talentům, a proto je pro nás přítomnost v kampusu VŠB-TUO v docházkové vzdálenosti od Katedry elektrotechniky a informatiky klíčová.

Tohle však nebyl jediný důvod; dostatek kapacit podporující náš další růst, zajímavé podmínky, možnost využívat i další prostory VTPO a v neposlední řadě mimořádně vstřícný přístup ze strany vedení VTPO rovněž sehrály významnou roli.

Na druhou stranu nám naše poloha v žádném případě nebrání v přípravě prvních společných aktivit také s Ostravskou univerzitou v Ostravě a Slezskou univerzitou v Opavě a Karviné či jinými subjekty v Ostravě a vůbec celém Moravskoslezském kraji.

 

8.12.2015

Petr Lukasik, generální ředitel Tieto Czech s.r.o., uvedl na adresu nového VTP toto:

„Myslím si, že v oblasti technologického pokroku v současné chvíli Ostravě chybí jedna zásadní vrstva – podpora start-upů. Ta je dnes velice nízká a nekoordinovaná. Pro nové a inovativní projekty v této oblasti je klíčové zázemí, napojení na univerzitu a silné networkingové prostředí. V takovýchto podmínkách je pravděpodobnost zrodu a úspěchu nové myšlenky mnohem větší. Okolo VTPO může Ostrava tuto vrstvu vybudovat, a pomoct tak zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu tohoto regionu. Společnost Tieto Czech dnes již sice sídlí jinde, ale před 11 lety, když jsme v Ostravě začínali, bylo pro nás prostředí, které VTPO nabízí, klíčové pro úspěšný rozjezd a vybudování naší značky.

 

7.12.2015

Projekt Rozšíření VTPO podporuje Ing. Josef Pavelka, jednatel Silesia Energy, spol. s r.o.

„S dynamickým rozvojem společnosti přichází požadavky na prostory pro montáž a testování nových zařízení a řešení pro naše zákazníky. Naše společnost má nyní provozovnu ve Vědecko-technologickém parku v Ostravě, kam se přestěhovala z Podnikatelského inkubátoru v Ostravě, kde již pro nás nebyly vhodné kapacity. Nynější prostory ve VTP  jsou zcela dostačující pro kancelářskou práci, ale právě vzhledem k výše uvedenému se zvyšují požadavky na technické zázemí pro naši činnost.

Pro ideální fungování společnosti bychom potřebovali skloubit ‚kancelářský‘ výzkum a vývoj s co nejvíce reálným prostředím v průmyslu. Naší představou je vybudovat takové zázemí, které umožňuje aplikaci a testování nových produktů a služeb v blízkosti kanceláří. Toto zázemí bychom rádi vybudovali pro nás ve velmi atraktivním prostředí; v areálu Vědecko-technologického parku, v blízkosti a dosahu VŠB.Vysoká škola báňská je pro nás nejen partnerem při výzkumu v oblasti energetiky a telekomunikací, ale i vhodným zdrojem nových zaměstnanců–inženýrů, přičemž jejich integrace do naší společnosti již může probíhat během studia, např. ve formě částečných úvazků a diplomových prací.

 

29.11.2015

Zastupitel MOb Poruba Ing. Matyáš Theuer vyjádřil svůj souhlas a podporu projektu na zastupitelstvu 26.11.2015 (článek MS Deník z 27.11.2015) a poté i na Facebooku.

Matyas Theuer MS Denik Vyjadreni nazoru Matyase Theuera MSDenik

12.11.2015

Dnes 12.11. 2015 komise rady kraje pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch přijala usnesení č. 24/137, tj.  1)        d o p o r u č u j e    radě kraje podpořit záměr výstavby rozšíření Vědecko-technologického parku v Ostravě-Porubě.