Aktuality

Zveřejňujeme odpověď primátora města na email "Dotažení záchrany Myslivny do konce" (email zveřejněn zde https://vtp.ostrava.cz/aktuality/44-dotazeni-zachrany).

Dobrý den,

děkuji za Váš mail. Předně Vás chci ujistit, že v plném rozsahu platí a je naplňována naše dohoda a veřejně vyslovený závazek, že práce na projektu VTP na Myslivně budou pozastaveny.

Na druhé straně se záležitosti ohledně alternativního umístění tohoto projektu do jiné lokality dosud neposunuly do fáze, ve které bychom mohli definitivně rozhodnout o zrušení lokality Myslivna a zahájit případně kroky ke změně Územního plánu. Jak jsem Vás již informoval dříve a jak také zaznělo na loňském jednání zastupitelstva města k tomuto tématu, kterého jste se zúčastnil, tak proveditelnost projektu v alternativní lokalitě může s jistotou potvrdit až platně vydané územní rozhodnutí.

V opačném případě bych vystavil zastupitele města riziku nehospodárného nakládání s veřejným majetkem s reálnou trestní kvalifikací, nakolik definitivní zrušení projektu Myslivna a změna ÚP bez jistoty alternativního umístění implikují jednak odpis vynaložených několikamiliónových částek na dosavadní projektovou přípravu, druhak i “znehodnocení” pozemků změnou jejich druhu a určení. Takový postup nemohu zastupitelům poctivě doporučit.

Informuji Vás však, že v přípravě alternativního umístění projektu “Rozšíření VTPO” rozhodně nezahálíme. Zastupitelstvo města na svém zasedání tento týden (11.4.) rozhodlo o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem jsou právě ty pozemky v oblasti mezi Novou Karolínou a DOV, na kterých chceme předmětný projekt umístit. Jednání o smlouvě byla i s ohledem na právní a ekonomickou situaci vlastníka pozemků, společnosti Vítkovice a.s., poměrně složitá a zdlouhavá. Již v loňském roce byla přitom vypracována urbanistická studie, která “Rozšíření VTPO” do této lokality zasazuje. Současně se snažíme zajistit financování pro tento projekt, kdy se jako reálná varianta jeví jeho zařazení do programu Re:start.

Mám proto za to, že není důvod se obávat rizik, které naznačujete.

Děkuji za pochopení,

Tomáš Macura 

Primátorovi města byl 6.4.2018 doručen tento email. Odpověď pana primátora je zveřejněna zde https://vtp.ostrava.cz/aktuality/45-odpoved-dotazeni-zachrany.

Vážený pane primátore,

rádi bychom se na Vás znovu obrátili ve věci porubské Myslivny. Důvody, proč tak v tuto chvíli činíme, jsou především dva.

Prvním z nich je skutečnost, že se nás při různých příležitostech stále ptají lidé, jaká je situace. Naposledy se nám to stalo 27. března při setkání občanů v rámci ankety Porubské desatero, kde lidé v sále prohlasovali Myslivnu na třetí místo z problémů, které je v Porubě nejvíce zajímají. Vzhledem k tomu, že práce na projektu VTP na Myslivně jsou přerušeny a nic akutně nehrozí, nás to samotné překvapilo.

Druhým jsou pak blížící se komunální volby. V posledních třech letech jsme se mohli spolehnout na Vaše slovo, že Myslivně až do vyjasnění celého projektu VTP nic nehrozí. Protože však nikdo s jistotou nemůže předvídat situaci po volbách, vnímáme jisté riziko, co bude po nich. Zda lukrativní pozemky na Myslivně někoho nezlákají k myšlence na stavbu obchodního centra či milionářské čtvrti.

Jsme přesvědčeni, že během těch tří let, které se už celá kauza táhne, byla dostatečně prokázána proveditelnost VTP v jiných lokalitách. Tato skutečnost jde ruku v ruce s vrácením dotace na vybudování infrastruktury pro VTP na Myslivně a transformací stávajícího VTPO na MSIC, které ve své strategii rozvoje již s využitím Myslivny nepočítá.

S ohledem na tyto skutečnosti bychom Vás a zastupitele Magistrátu rádi požádali o nezbytný poslední krok, kterým byste kauzu porubské Myslivny dotáhli do zdárného konce.

Tím je znovu-projednání a schválení žádosti MO Poruba o změnu územního plánu, která by zaručila zachování Myslivny jako klidové a rekreační oblasti i pro budoucí generace.

Věříme, že podzimní volby jsou dosud ještě dostatečně daleko a zbývá tak potřebné množství času, jak k technickému provedení celé věci, tak k vyhnutí se situaci, kdyby se Myslivna stala předmětem předvolebního boje.

Předem děkujeme za zvážení naší žádosti.

Za Lesopark Poruba

Ing. Martin Bobek

 

Zastupitelé města Ostravy dne 1.3. 2017 na svém zasedání odsouhlasili přerušení přípravy a realizace projektu „Rozšíření areálu VTP Ostrava 1.etapa“, což pro Ostravu znamená oficiální pozastavení dalšího postupu v původně zvažované lokalitě U Myslivny.

Zastupitelé odhlasovali přerušení přípravy rozšíření VTP v této lokalitě a zároveň nesouhlasili se změnou územního plánu, který požadoval městský obvod Ostrava-Poruba.

Důvodem zamítnutí žádosti městského obvodu je, že stále ještě nemáme definitivní jistotu, že se podaří v rámci města vyhledat alternativní lokalitu pro umístění projektu rozšíření Vědeckotechnologického parku. Změna územního plánu pro Myslivnu by současně znamenala znehodnocení pozemků, které v této lokalitě vlastní jak město, tak soukromí majitelé. Toto znehodnocení by pro město znamenalo ztrátu řádově 80 milionů korun, pro soukromé subjekty až 60 milionů korun. Tuto ztrátu by samozřejmě někdo musel nahradit,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura.

Zastupitelstvo města současně rozhodlo o přerušení příprav na realizaci projektu rozšíření Vědeckotechnologického parku v lokalitě Myslivna.

Obě tato rozhodnutí mají společného jmenovatele, nejprve musíme mít jistotu, že na území města existuje lokalita, ve které se dá tento projekt zrealizovat. Odpověď by mohla přinést i v těchto dnech zadaná urbanistická studie pro oblast mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovic, kde si ten park já osobně dovedu představit,“ dodal primátor T. Macura.

Výsledky studie by mohly být známy přibližně za půl roku.

 

K dalšímu postupu v hledání vhodné lokality pro rozšíření stávajícího Vědecko-technologického parku má pomoci studie proveditelnosti alternativních lokalit, které navrhl tým architektky Špačkové.  Na základě proběhlých jednání s týmem paní architektky bylo dohodnuto, že město se bude dále zabývat třemi lokalitami, kde posoudí proveditelnost. Město samotné přidalo do vyhodnocení další lokalitu a to území Na Karolině, kde bude nabývat pozemky.

Posouzení proveditelnosti těchto čtyř lokalit je ke stažení zde.

Jak bylo avizováno, zveřejňujeme „Alternativní návrh umístění VTP v Ostravě“, jejímž autorem je architektka Špačková a její tým. Setkání k tomuto tématu proběhne již dnes od 17:00 v Domově Slunečnice v Porubě.

4. května proběhla tisková konference, na které primátor přiblížil další průběh projektu Rozšíření VTPO. Vybrány byly tři alternativní lokality, u kterých město zadá studie proveditelnosti. Tiskovou zprávu najdete zde.

K tématu výsledku alternativního návrhu architektky Evy Špačkové proběhne ve čtvrtek 26. května od 17.00 veřejná prezentace v Domově Slunečnice.

Ve čtvrtek 14. 1. 2016 se poprvé sešel tým architektky Špačkové se zástupci magistrátu a významných subjektů. Účastníci se shodli na tom, „že park je nedílnou součástí vize přechodu města od těžkého průmyslu k novým odvětvím založeným na vědě a výzkumu a na ně navázaných odvozených podnikatelských aktivit.“ Tým bude dále hledat alternativy umístění projektu Rozšíření VTPO. Tiskovou zprávu z jednání zde.

Letos se v Brně poprvé otevře více kanceláří než v hlavním městě. Brno tak předčí Prahu, která nabídne přes 30 tis. metrů čtverečních. Důvodem je rostoucí poptávka hlavně technologických firem. Nejčastěji se jedná o IT firmy navazující na úspěchy výpočetního centra České republiky. Firmy z oblasti IT získaly pronájem na 60% celkového počtu pronájmů. Většina ploch kvalitních projektů v Brně je již obsazená a firmám se daří získávat kvalifikované zaměstnance, k čemuž často potřebují další prostory. Proto vznikly pořadníky na pronájem lokací v objektech, jejichž stavba ještě nebyla dokončena.

Zdroj: http://www.novinky.cz/ekonomika/391278-v-brne-poprve-pribude-vic-kancelari-nez-v-praze.html

 

VTP

 

Přikládáme dokumenty zachycující 2 územní řezy. Více informací najdete v sekci Zeleň.

Profil srovnávající výškový rozdíl mezi lesem a budovami:

rez uzemim                   rez B

 

Již v roce 2013 rada městského obvodu Poruba na své zasedání dne 25.06.2013 rozhodla číslem usnesení o souhlasu s umístěním a realizací stavby Rozšíření areálu VTP Ostrava. Celé usnesení je zde - https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni/volebni-obdobi-2010-2014/69.-mimoradna-schuze-rady-mestskeho-obvodu-poruba

O této skutečnosti bylo Statutární město Ostrava informováno dopisem starosty Mob Poruba dne 26.6.2013.