Aktuality

Zastupitelé města Ostravy dne 1.3. 2017 na svém zasedání odsouhlasili přerušení přípravy a realizace projektu „Rozšíření areálu VTP Ostrava 1.etapa“, což pro Ostravu znamená oficiální pozastavení dalšího postupu v původně zvažované lokalitě U Myslivny.

Zastupitelé odhlasovali přerušení přípravy rozšíření VTP v této lokalitě a zároveň nesouhlasili se změnou územního plánu, který požadoval městský obvod Ostrava-Poruba.

Důvodem zamítnutí žádosti městského obvodu je, že stále ještě nemáme definitivní jistotu, že se podaří v rámci města vyhledat alternativní lokalitu pro umístění projektu rozšíření Vědeckotechnologického parku. Změna územního plánu pro Myslivnu by současně znamenala znehodnocení pozemků, které v této lokalitě vlastní jak město, tak soukromí majitelé. Toto znehodnocení by pro město znamenalo ztrátu řádově 80 milionů korun, pro soukromé subjekty až 60 milionů korun. Tuto ztrátu by samozřejmě někdo musel nahradit,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura.

Zastupitelstvo města současně rozhodlo o přerušení příprav na realizaci projektu rozšíření Vědeckotechnologického parku v lokalitě Myslivna.

Obě tato rozhodnutí mají společného jmenovatele, nejprve musíme mít jistotu, že na území města existuje lokalita, ve které se dá tento projekt zrealizovat. Odpověď by mohla přinést i v těchto dnech zadaná urbanistická studie pro oblast mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovic, kde si ten park já osobně dovedu představit,“ dodal primátor T. Macura.

Výsledky studie by mohly být známy přibližně za půl roku.

 

K dalšímu postupu v hledání vhodné lokality pro rozšíření stávajícího Vědecko-technologického parku má pomoci studie proveditelnosti alternativních lokalit, které navrhl tým architektky Špačkové.  Na základě proběhlých jednání s týmem paní architektky bylo dohodnuto, že město se bude dále zabývat třemi lokalitami, kde posoudí proveditelnost. Město samotné přidalo do vyhodnocení další lokalitu a to území Na Karolině, kde bude nabývat pozemky.

Posouzení proveditelnosti těchto čtyř lokalit je ke stažení zde.

Jak bylo avizováno, zveřejňujeme „Alternativní návrh umístění VTP v Ostravě“, jejímž autorem je architektka Špačková a její tým. Setkání k tomuto tématu proběhne již dnes od 17:00 v Domově Slunečnice v Porubě.

4. května proběhla tisková konference, na které primátor přiblížil další průběh projektu Rozšíření VTPO. Vybrány byly tři alternativní lokality, u kterých město zadá studie proveditelnosti. Tiskovou zprávu najdete zde.

K tématu výsledku alternativního návrhu architektky Evy Špačkové proběhne ve čtvrtek 26. května od 17.00 veřejná prezentace v Domově Slunečnice.

Ve čtvrtek 14. 1. 2016 se poprvé sešel tým architektky Špačkové se zástupci magistrátu a významných subjektů. Účastníci se shodli na tom, „že park je nedílnou součástí vize přechodu města od těžkého průmyslu k novým odvětvím založeným na vědě a výzkumu a na ně navázaných odvozených podnikatelských aktivit.“ Tým bude dále hledat alternativy umístění projektu Rozšíření VTPO. Tiskovou zprávu z jednání zde.

Letos se v Brně poprvé otevře více kanceláří než v hlavním městě. Brno tak předčí Prahu, která nabídne přes 30 tis. metrů čtverečních. Důvodem je rostoucí poptávka hlavně technologických firem. Nejčastěji se jedná o IT firmy navazující na úspěchy výpočetního centra České republiky. Firmy z oblasti IT získaly pronájem na 60% celkového počtu pronájmů. Většina ploch kvalitních projektů v Brně je již obsazená a firmám se daří získávat kvalifikované zaměstnance, k čemuž často potřebují další prostory. Proto vznikly pořadníky na pronájem lokací v objektech, jejichž stavba ještě nebyla dokončena.

Zdroj: http://www.novinky.cz/ekonomika/391278-v-brne-poprve-pribude-vic-kancelari-nez-v-praze.html

 

VTP

 

Přikládáme dokumenty zachycující 2 územní řezy. Více informací najdete v sekci Zeleň.

Profil srovnávající výškový rozdíl mezi lesem a budovami:

rez uzemim                   rez B

 

Již v roce 2013 rada městského obvodu Poruba na své zasedání dne 25.06.2013 rozhodla číslem usnesení o souhlasu s umístěním a realizací stavby Rozšíření areálu VTP Ostrava. Celé usnesení je zde - https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni/volebni-obdobi-2010-2014/69.-mimoradna-schuze-rady-mestskeho-obvodu-poruba

O této skutečnosti bylo Statutární město Ostrava informováno dopisem starosty Mob Poruba dne 26.6.2013.

26.11.2015 přijalo zastupitelstvo městského obvodu na svém zasedání usnesení – nesouhlas s rozšířením VTP do lokality Myslivna. 

Na zastupitelstvu byl projekt rozšíření prezentován primátorem města Tomášem Macurou a vedoucími odborů útvaru hlavního architekta a strategického rozvoje.

Další prezentaci měl zástupce petičního výboru pan Bobek a tato prezentace byla logicky proti rozšíření VTP do lokality Myslivna.

Došlo také na diskuzi se zastupiteli městského obvodu, kteří se zajímali zejména o alternativní lokality. 

Prezentací projektu rozšíření VTP na porubském zastupitelstvu plní primátor slib, který dal vedení městského obvodu v létě. 

Vedení města je otevřeno i dalším konstruktivním návrhům k rozšíření VTP, které lidé mohou zasílat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . 

Dne 19.11.2015 obdržel primátor další dopis od členů petičního výboru, tentokrát se žádostí o poskytnutí podrobnějších informací ohledně projektu rozšíření VTP. Znění dopisu je přístupné zde

26.11.2015 Tomáš Macura na dopis reagoval a odpověděl na konkrétní dotazy k projektu. Odpověď ke stažení najdete zde.

PIXEL_TEXT_LEGAL PIXEL_LINK_LEGAL_TEXT