Vedení města Ostravy si uvědomuje, že celá oblast (tj. pole v blízkosti VŠB-TUO, porubský lesopark a restaurace Myslivna) slouží občanům k rekreaci, sportu a dalšímu volnočasovému vyžití. V projektu rozšíření VTP se proto počítá s následujícími kroky:

  • Zvětšení plochy zeleně: Vybudování příjezdové komunikace do areálu VTP si vyžádá pokácení cca 150 stromů. Ty budou nahrazeny minimálně ve dvojnásobném počtu. Plocha zeleně tak bude po dokončení projektu větší než dnes.
  • Zvýšení rekreačního a sportovního vyžití (vybudování cyklostezky a běžeckého okruhu)
  • Vybudování dětských hřišť a veřejných sportovišť
  • Obnovení mobiliáře v porubském lese (lavičky, altány)

Město dále plánuje kroky, které odlehčí dopravu v navazujících křižovatkách na Opavské ulici, u kolejí VŠB-TUO, kolem Domovu sester a v průjezdu kolem Fakultní nemocnice Ostrava, viz obr. níže. Vybudování areálu VTP bude znamenat dopravní zátěž cca 2000 aut denně. Pro srovnání uveďme, že ulicí Krásnopolskou projede denně cca 3100 aut, jsme tedy na zhruba dvou třetinách této hodnoty.

Součástí dokumentace je i posouzení dopadu dopravní zátěže na stávající systém komunikací, které potvrzuje, že tento systém předpokládaný nárůst dopravy unese. Mimo to jsou však navrženy úpravy v navazujících křižovatkách na Opavské ulici, u kolejí VŠB-TUO, kolem Domu sester i v průjezdu kolem nemocnice, které v těchto místech dopravu dále odlehčí. Studijně byly zpracovány návrhy na úpravu křižovatek:

  • lokalita č.1 - křižovatka 17.listopadu x K Myslivně
  • lokalita č.2 - křižovatka Opavská x Studentská
  • lokalita č.3 - křižovatka ul. Studentská u areálu VŠB
  • lokalita č.4,5 - křižovatka 17.listopadu x Dr.Slabihoudka a návazný úsek ul.Dr.Slabihoudka

3 Navrhovane upravy krizovatek