Jelikož město Ostrava ušetřilo realizací projektu průmyslové zóny Mošnov významné finanční prostředky z peněz státního rozpočtu tím, že soutěžilo reálně v průměru na 60% ceny, podařilo se část těchto finančních prostředků v minulosti přesunout na realizaci projektu rozšíření VTP. Dne 19. července 2012 bylo přijato vládní usnesení 547. Termín pro dokončení projektu je 12/2016. V tuto chvíli město jedná o prodloužení tohoto termínu.

Celkové náklady projektu

Náklady projektové dokumentace a inženýrské činnosti: 4,34 mil. Kč

Náklady přípravy výstavby: 3,66 mil. Kč

Výkupy: 97,19 mil. Kč

Náklady stavební části projektu: 172,08 mil. Kč

Možná výše dotace: 148,6 mil. Kč

usneseni vlady