Po příchodu nového vedení města byl projekt velice podrobně studován. Bylo požadováno okamžité zastavení nezvratných prací na projektu do doby, než bude pečlivě projekt zvážen. Při zvážení všech souvislostí bylo nakonec radou města dne 30.6.2015 jednomyslně rozhodnuto pokračovat v realizaci projektu – usnesení 01680/RM1418/27.

http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta/usneseni-rady/volebni-obdobi-2014-2018/volebni-obdobi-2014-2018/r27.pdf

 

usneseni

 

Primátor města tak po zvážení všech okolností změnil názor na projekt a jako jediný politik zahájil komunikaci s občany Poruby s cílem projekt vysvětlit a seznámit je otevřeně se všemi jeho detaily.