K dalšímu postupu v hledání vhodné lokality pro rozšíření stávajícího Vědecko-technologického parku má pomoci studie proveditelnosti alternativních lokalit, které navrhl tým architektky Špačkové.  Na základě proběhlých jednání s týmem paní architektky bylo dohodnuto, že město se bude dále zabývat třemi lokalitami, kde posoudí proveditelnost. Město samotné přidalo do vyhodnocení další lokalitu a to území Na Karolině, kde bude nabývat pozemky.

Posouzení proveditelnosti těchto čtyř lokalit je ke stažení zde.

Jak bylo avizováno, zveřejňujeme „Alternativní návrh umístění VTP v Ostravě“, jejímž autorem je architektka Špačková a její tým. Setkání k tomuto tématu proběhne již dnes od 17:00 v Domově Slunečnice v Porubě.

4. května proběhla tisková konference, na které primátor přiblížil další průběh projektu Rozšíření VTPO. Vybrány byly tři alternativní lokality, u kterých město zadá studie proveditelnosti. Tiskovou zprávu najdete zde.

K tématu výsledku alternativního návrhu architektky Evy Špačkové proběhne ve čtvrtek 26. května od 17.00 veřejná prezentace v Domově Slunečnice.