rojekt rozšíření VTP mimo jiné reaguje na dlouhodobý trend snižování počtu obyvatel nejen v Ostravě, ale v celém Moravskoslezském kraji. Mezi hlavní příčiny odchodů lidí, především těch v produktivním věku, patří nedostatek pracovních příležitostí. Díky projektu VTP by vzniklo až dva tisíce pracovních míst, a Ostrava by tak byla schopna nabídnout uplatnění především absolventům vysokoškolských oborů, kteří v tuto chvíli ve velké míře odcházejí z regionu. O přínosu VTP svědčí například příchod firmy Tieto Czech s. r. o., která do Ostravy přilákala další zahraniční společnosti. Kromě ekonomického rozvoje vědecko-technologické parky přispívají k rozvoji vysokého školství a vědy obecně a zvyšují tak prestiž města.

Cílem projektu rozšíření VTP je vytvořit v Ostravě podmínky pro příchod firem, které se zabývají moderními technologiemi. Jedná se o obory s vyšší přidanou hodnotou, v nichž funguje silný multiplikační efekt – jedno nově vytvořené pracovní místo může podpořit vznik několika dalších pracovních míst v navazujících oborech. V první etapě projekt počítá se vznikem až dvou tisíc pracovních míst. Nutno podotknout, že rozšíření VTP přispěje k rozvoji zaměstnanosti v odvětvích šetrných k životnímu prostředí, což průmyslem poznamenaná Ostrava velice potřebuje.

Více informací nabízí článek Proč rozšiřovat VTP a Přilákání nových investorů.