Zastupitelé města Ostravy dne 1.3. 2017 na svém zasedání odsouhlasili přerušení přípravy a realizace projektu „Rozšíření areálu VTP Ostrava 1.etapa“, což pro Ostravu znamená oficiální pozastavení dalšího postupu v původně zvažované lokalitě U Myslivny.

Zastupitelé odhlasovali přerušení přípravy rozšíření VTP v této lokalitě a zároveň nesouhlasili se změnou územního plánu, který požadoval městský obvod Ostrava-Poruba.

Důvodem zamítnutí žádosti městského obvodu je, že stále ještě nemáme definitivní jistotu, že se podaří v rámci města vyhledat alternativní lokalitu pro umístění projektu rozšíření Vědeckotechnologického parku. Změna územního plánu pro Myslivnu by současně znamenala znehodnocení pozemků, které v této lokalitě vlastní jak město, tak soukromí majitelé. Toto znehodnocení by pro město znamenalo ztrátu řádově 80 milionů korun, pro soukromé subjekty až 60 milionů korun. Tuto ztrátu by samozřejmě někdo musel nahradit,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura.

Zastupitelstvo města současně rozhodlo o přerušení příprav na realizaci projektu rozšíření Vědeckotechnologického parku v lokalitě Myslivna.

Obě tato rozhodnutí mají společného jmenovatele, nejprve musíme mít jistotu, že na území města existuje lokalita, ve které se dá tento projekt zrealizovat. Odpověď by mohla přinést i v těchto dnech zadaná urbanistická studie pro oblast mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovic, kde si ten park já osobně dovedu představit,“ dodal primátor T. Macura.

Výsledky studie by mohly být známy přibližně za půl roku.