Primátorovi města byl 6.4.2018 doručen tento email. Odpověď pana primátora je zveřejněna zde https://vtp.ostrava.cz/aktuality/45-odpoved-dotazeni-zachrany.

Vážený pane primátore,

rádi bychom se na Vás znovu obrátili ve věci porubské Myslivny. Důvody, proč tak v tuto chvíli činíme, jsou především dva.

Prvním z nich je skutečnost, že se nás při různých příležitostech stále ptají lidé, jaká je situace. Naposledy se nám to stalo 27. března při setkání občanů v rámci ankety Porubské desatero, kde lidé v sále prohlasovali Myslivnu na třetí místo z problémů, které je v Porubě nejvíce zajímají. Vzhledem k tomu, že práce na projektu VTP na Myslivně jsou přerušeny a nic akutně nehrozí, nás to samotné překvapilo.

Druhým jsou pak blížící se komunální volby. V posledních třech letech jsme se mohli spolehnout na Vaše slovo, že Myslivně až do vyjasnění celého projektu VTP nic nehrozí. Protože však nikdo s jistotou nemůže předvídat situaci po volbách, vnímáme jisté riziko, co bude po nich. Zda lukrativní pozemky na Myslivně někoho nezlákají k myšlence na stavbu obchodního centra či milionářské čtvrti.

Jsme přesvědčeni, že během těch tří let, které se už celá kauza táhne, byla dostatečně prokázána proveditelnost VTP v jiných lokalitách. Tato skutečnost jde ruku v ruce s vrácením dotace na vybudování infrastruktury pro VTP na Myslivně a transformací stávajícího VTPO na MSIC, které ve své strategii rozvoje již s využitím Myslivny nepočítá.

S ohledem na tyto skutečnosti bychom Vás a zastupitele Magistrátu rádi požádali o nezbytný poslední krok, kterým byste kauzu porubské Myslivny dotáhli do zdárného konce.

Tím je znovu-projednání a schválení žádosti MO Poruba o změnu územního plánu, která by zaručila zachování Myslivny jako klidové a rekreační oblasti i pro budoucí generace.

Věříme, že podzimní volby jsou dosud ještě dostatečně daleko a zbývá tak potřebné množství času, jak k technickému provedení celé věci, tak k vyhnutí se situaci, kdyby se Myslivna stala předmětem předvolebního boje.

Předem děkujeme za zvážení naší žádosti.

Za Lesopark Poruba

Ing. Martin Bobek