Dne 19.11.2015 obdržel primátor další dopis od členů petičního výboru, tentokrát se žádostí o poskytnutí podrobnějších informací ohledně projektu rozšíření VTP. Znění dopisu je přístupné zde

26.11.2015 Tomáš Macura na dopis reagoval a odpověděl na konkrétní dotazy k projektu. Odpověď ke stažení najdete zde.

Primátor Tomáš Macura vystoupí ohledně projektu rozšíření Vědecko-technologického parku na zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba, které proběhne ve čtvrtek 26.11.2015 od 16.00 v Domově Slunečnice Ostrava.

V průběhu diskuze zazněl návrh paní Ing. arch. Evy Špačkové, Ph.D., zda by bylo možné umístit projekt nebo jeho části do nevyužitých prostor v rámci VŠB-TUO.

Následně se primátor Macura, rektor Vondrák a architektka Špačková dohodli, že se pokusí najít jiný prostor v blízkosti VŠB namísto pozemků v lesoparku v okolí Myslivny. Hledání smysluplné alternativy původního záměru město vnímá jako příležitost pro takové řešení, které bude respektovat názor občanů Ostravy.

Primátor ujistil zúčastněné, že po dobu posuzování proveditelnosti alternativního umístění VTP nebudou pokračovat žádné nevratné práce na realizaci původního záměru. 

PIXEL_TEXT_LEGAL PIXEL_LINK_LEGAL_TEXT