Na konci září obdržel magistrát otevřený dopis od občanů. Úplné znění dopisu najdete zde.

Odpověď na něj byla odeslána a doručena členům petičního výboru, proto ji zveřejňujeme na těchto stránkách. Čtěte odpověď zde.

V Moravskoslezském kraji podle informací Českého statistického úřadu dochází k úbytku obyvatel a zvyšování věkového průměru rezidentů. Dále klesá počet obyvatel v produktivním věku a přibývá těch, jejichž věk překračuje 65 let. Ve srovnání s jiným kraji v ČR stárne zdejší obyvatelstvo rychleji a dle prognózy může za 35 let dojít k výraznému zhoršení situace. Podle dat z roku 2011 25 % domácností v Moravskoslezském kraji patří seniorům. Více informací najdete zde. Prioritou města je proto nabídnout absolventům zajímavé kariérní příležitosti a zároveň je udržet v regionu.