V úterý 3.11. 2015 proběhla v Domově Slunečnice veřejná debata primátora Tomáše Macury s veřejností na téma rozšíření Vědecko-technologického parku (VTP) v Ostravě-Porubě. Primátor spolu s vedoucími dotčených odborů stručně představili celý projekt, zdůraznili jeho význam a prezentovali hlavní důvody, proč by bylo vhodné jej umístit do oblasti u Myslivny. Za důležité primátor považoval uvést na pravou míru nejasnosti, které se na veřejnosti objevují. Především fakta, že nedojde ke kácení lesoparku (pouze max. 150 ks stromů, na který naváže několikanásobný počet nově vysazených dřevin), zůstane zachována Myslivna i pěšina, která spojuje restauraci s kampusem. Debatovat přišlo bezmála 200 občanů.

 

URB 20151103 Beseda s primátorem 04

Na konci září obdržel magistrát otevřený dopis od občanů. Úplné znění dopisu najdete zde.

Odpověď na něj byla odeslána a doručena členům petičního výboru, proto ji zveřejňujeme na těchto stránkách. Čtěte odpověď zde.

V Moravskoslezském kraji podle informací Českého statistického úřadu dochází k úbytku obyvatel a zvyšování věkového průměru rezidentů. Dále klesá počet obyvatel v produktivním věku a přibývá těch, jejichž věk překračuje 65 let. Ve srovnání s jiným kraji v ČR stárne zdejší obyvatelstvo rychleji a dle prognózy může za 35 let dojít k výraznému zhoršení situace. Podle dat z roku 2011 25 % domácností v Moravskoslezském kraji patří seniorům. Více informací najdete zde. Prioritou města je proto nabídnout absolventům zajímavé kariérní příležitosti a zároveň je udržet v regionu.

PIXEL_TEXT_LEGAL PIXEL_LINK_LEGAL_TEXT