Primátor Tomáš Macura vystoupí ohledně projektu rozšíření Vědecko-technologického parku na zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba, které proběhne ve čtvrtek 26.11.2015 od 16.00 v Domově Slunečnice Ostrava.

V průběhu diskuze zazněl návrh paní Ing. arch. Evy Špačkové, Ph.D., zda by bylo možné umístit projekt nebo jeho části do nevyužitých prostor v rámci VŠB-TUO.

Následně se primátor Macura, rektor Vondrák a architektka Špačková dohodli, že se pokusí najít jiný prostor v blízkosti VŠB namísto pozemků v lesoparku v okolí Myslivny. Hledání smysluplné alternativy původního záměru město vnímá jako příležitost pro takové řešení, které bude respektovat názor občanů Ostravy.

Primátor ujistil zúčastněné, že po dobu posuzování proveditelnosti alternativního umístění VTP nebudou pokračovat žádné nevratné práce na realizaci původního záměru. 

V úterý 3.11. 2015 proběhla v Domově Slunečnice veřejná debata primátora Tomáše Macury s veřejností na téma rozšíření Vědecko-technologického parku (VTP) v Ostravě-Porubě. Primátor spolu s vedoucími dotčených odborů stručně představili celý projekt, zdůraznili jeho význam a prezentovali hlavní důvody, proč by bylo vhodné jej umístit do oblasti u Myslivny. Za důležité primátor považoval uvést na pravou míru nejasnosti, které se na veřejnosti objevují. Především fakta, že nedojde ke kácení lesoparku (pouze max. 150 ks stromů, na který naváže několikanásobný počet nově vysazených dřevin), zůstane zachována Myslivna i pěšina, která spojuje restauraci s kampusem. Debatovat přišlo bezmála 200 občanů.

 

URB 20151103 Beseda s primátorem 04