Možná jste si v lesoparku všimli nových stromů. V projektu revitalizace městské zeleně v roce 2015 Magistrát v lesoparku nechal zasadit 155 stromů a pěstební opatření bylo provedeno na dalších 281 stromech. Vysazeny byly tyto stromy:

Prunus avium – třešeň ptačka (45 ks), Prunus padus – střemcha obecná (2 ks), Acer campestre – javor babyka (97 ks), Quercus robu – dub letní (11 ks).

Musíte se dozvědět více, jak při vytváření projektu byla v maximální míře sledována ochrana ŽP, proto čtete dále.