V průběhu diskuze zazněl návrh paní Ing. arch. Evy Špačkové, Ph.D., zda by bylo možné umístit projekt nebo jeho části do nevyužitých prostor v rámci VŠB-TUO.

Následně se primátor Macura, rektor Vondrák a architektka Špačková dohodli, že se pokusí najít jiný prostor v blízkosti VŠB namísto pozemků v lesoparku v okolí Myslivny. Hledání smysluplné alternativy původního záměru město vnímá jako příležitost pro takové řešení, které bude respektovat názor občanů Ostravy.

Primátor ujistil zúčastněné, že po dobu posuzování proveditelnosti alternativního umístění VTP nebudou pokračovat žádné nevratné práce na realizaci původního záměru.