Aktuality

26.11.2015 přijalo zastupitelstvo městského obvodu na svém zasedání usnesení – nesouhlas s rozšířením VTP do lokality Myslivna. 

Na zastupitelstvu byl projekt rozšíření prezentován primátorem města Tomášem Macurou a vedoucími odborů útvaru hlavního architekta a strategického rozvoje.

Další prezentaci měl zástupce petičního výboru pan Bobek a tato prezentace byla logicky proti rozšíření VTP do lokality Myslivna.

Došlo také na diskuzi se zastupiteli městského obvodu, kteří se zajímali zejména o alternativní lokality. 

Prezentací projektu rozšíření VTP na porubském zastupitelstvu plní primátor slib, který dal vedení městského obvodu v létě. 

Vedení města je otevřeno i dalším konstruktivním návrhům k rozšíření VTP, které lidé mohou zasílat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . 

Dne 19.11.2015 obdržel primátor další dopis od členů petičního výboru, tentokrát se žádostí o poskytnutí podrobnějších informací ohledně projektu rozšíření VTP. Znění dopisu je přístupné zde

26.11.2015 Tomáš Macura na dopis reagoval a odpověděl na konkrétní dotazy k projektu. Odpověď ke stažení najdete zde.

Primátor Tomáš Macura vystoupí ohledně projektu rozšíření Vědecko-technologického parku na zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba, které proběhne ve čtvrtek 26.11.2015 od 16.00 v Domově Slunečnice Ostrava.

V průběhu diskuze zazněl návrh paní Ing. arch. Evy Špačkové, Ph.D., zda by bylo možné umístit projekt nebo jeho části do nevyužitých prostor v rámci VŠB-TUO.

Následně se primátor Macura, rektor Vondrák a architektka Špačková dohodli, že se pokusí najít jiný prostor v blízkosti VŠB namísto pozemků v lesoparku v okolí Myslivny. Hledání smysluplné alternativy původního záměru město vnímá jako příležitost pro takové řešení, které bude respektovat názor občanů Ostravy.

Primátor ujistil zúčastněné, že po dobu posuzování proveditelnosti alternativního umístění VTP nebudou pokračovat žádné nevratné práce na realizaci původního záměru. 

V úterý 3.11. 2015 proběhla v Domově Slunečnice veřejná debata primátora Tomáše Macury s veřejností na téma rozšíření Vědecko-technologického parku (VTP) v Ostravě-Porubě. Primátor spolu s vedoucími dotčených odborů stručně představili celý projekt, zdůraznili jeho význam a prezentovali hlavní důvody, proč by bylo vhodné jej umístit do oblasti u Myslivny. Za důležité primátor považoval uvést na pravou míru nejasnosti, které se na veřejnosti objevují. Především fakta, že nedojde ke kácení lesoparku (pouze max. 150 ks stromů, na který naváže několikanásobný počet nově vysazených dřevin), zůstane zachována Myslivna i pěšina, která spojuje restauraci s kampusem. Debatovat přišlo bezmála 200 občanů.

 

URB 20151103 Beseda s primátorem 04

Na konci září obdržel magistrát otevřený dopis od občanů. Úplné znění dopisu najdete zde.

Odpověď na něj byla odeslána a doručena členům petičního výboru, proto ji zveřejňujeme na těchto stránkách. Čtěte odpověď zde.

V Moravskoslezském kraji podle informací Českého statistického úřadu dochází k úbytku obyvatel a zvyšování věkového průměru rezidentů. Dále klesá počet obyvatel v produktivním věku a přibývá těch, jejichž věk překračuje 65 let. Ve srovnání s jiným kraji v ČR stárne zdejší obyvatelstvo rychleji a dle prognózy může za 35 let dojít k výraznému zhoršení situace. Podle dat z roku 2011 25 % domácností v Moravskoslezském kraji patří seniorům. Více informací najdete zde. Prioritou města je proto nabídnout absolventům zajímavé kariérní příležitosti a zároveň je udržet v regionu.