K dalšímu postupu v hledání vhodné lokality pro rozšíření stávajícího Vědecko-technologického parku má pomoci studie proveditelnosti alternativních lokalit, které navrhl tým architektky Špačkové.  Na základě proběhlých jednání s týmem paní architektky bylo dohodnuto, že město se bude dále zabývat třemi lokalitami, kde posoudí proveditelnost. Město samotné přidalo do vyhodnocení další lokalitu a to území Na Karolině, kde bude nabývat pozemky.

Posouzení proveditelnosti těchto čtyř lokalit je ke stažení zde.