Ve čtvrtek 14. 1. 2016 se poprvé sešel tým architektky Špačkové se zástupci magistrátu a významných subjektů. Účastníci se shodli na tom, „že park je nedílnou součástí vize přechodu města od těžkého průmyslu k novým odvětvím založeným na vědě a výzkumu a na ně navázaných odvozených podnikatelských aktivit.“ Tým bude dále hledat alternativy umístění projektu Rozšíření VTPO. Tiskovou zprávu z jednání zde.