V úterý 3.11. 2015 proběhla v Domově Slunečnice veřejná debata primátora Tomáše Macury s veřejností na téma rozšíření Vědecko-technologického parku (VTP) v Ostravě-Porubě. Primátor spolu s vedoucími dotčených odborů stručně představili celý projekt, zdůraznili jeho význam a prezentovali hlavní důvody, proč by bylo vhodné jej umístit do oblasti u Myslivny. Za důležité primátor považoval uvést na pravou míru nejasnosti, které se na veřejnosti objevují. Především fakta, že nedojde ke kácení lesoparku (pouze max. 150 ks stromů, na který naváže několikanásobný počet nově vysazených dřevin), zůstane zachována Myslivna i pěšina, která spojuje restauraci s kampusem. Debatovat přišlo bezmála 200 občanů.

 

URB 20151103 Beseda s primátorem 04