Již v roce 2013 rada městského obvodu Poruba na své zasedání dne 25.06.2013 rozhodla číslem usnesení o souhlasu s umístěním a realizací stavby Rozšíření areálu VTP Ostrava. Celé usnesení je zde - https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni/volebni-obdobi-2010-2014/69.-mimoradna-schuze-rady-mestskeho-obvodu-poruba

O této skutečnosti bylo Statutární město Ostrava informováno dopisem starosty Mob Poruba dne 26.6.2013.